TARGET Executive Search

Jeśli poszukają Państwo utalentowanych i skutecznych menedżerów i ekspertów z Europy Środkowo-Wschodniej, to znaleźli Państwo właściwego partnera do współpracy , eksperta w zakresie  headhuntingu  w rejonie CEE. Osoba zarządzająca firmą a jednocześnie właściciel  TARGET jest prawdziwym pionierem w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1988 był prawdopodobnie najmłodszym austriackim emigrantem, który rozpoczął działalność buisnessową za żelazną kurtyną,  na Węgrzech. W 1994 założył firmę TARGET Executive Search, koncentrując się na headhuntingu na stanowiska top i senior managerskie. Dzisiaj austriacka firma TARGET Executive Search  posiada biura zatrudniające lokalnych managerów i konsultantów w: Austrii, Bułgarii, Czechach, na Węgrzech, w Polsce, w Rumunii i na Słowacji. Jednocześnie, oprócz wymienionych lokalizacji, firma TARGET prowadzi rekrutacje w całej Europie Środkowo-Wschodniej, w tym , np. na Ukrainie, w Krajach Bałtyckich, w Gruzji, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Albanii itd. TARGET rozwija także od lat sieć globalnych partnerów. Są to profesjonalne i sprawdzone firmy executive search na całym świecie, które polecamy do współpracy.

TARGET oferuje pogłębione przeszukiwanie rynku potencjalnych kandydatów, aby znaleźć właściwe osoby, aby osiągnąć cele Państwa firmy. Szeroko prowadzone poszukiwania lokalne połączone z tworzeniem sieci i bezpośrednim wyszukiwaniem skupiają się na najlepszych kandydatach na rynku. Poprzez indywidualne wywiady międzynarodowy i biznesowy zespół konsultingowy ocenia komptencje kandydatów zarówno w odniesieniu do  doświadczenia zawodowego, jak i umiejętności interpersonalnych, takich  jak postawy, wartości  i przywództwo.

W Europie Środkowo-Wschodniej prawie każda firma rekrutacyjna nazywa się firmą headhuntingową, ale tylko niewielki odsetek naprawdę realizuje  headhunting. TARGET jest jedna z tych firm, które zatrudniają prawdziwych headhunterów. Opracowaliśmy zaawansowane narzędzia i metody w celu dostarczenia właściwych kandydatów, którzy najcześciej sami nie szukają pracy.

Najnowocześniejszy system CRM i innowacyjne raporty z procesu rekrutacji informujące o  rynku kandydatów zapewniają 2 wyniki:

1. TARGET znajdzie brakującą osobę do Pastwa firmy.

2. TARGET dostarczy przeglądu puli talentów w Państwa branży.

TARGET stosuje model Executive Search "Boutique" w każdym kraju, w którym jest obecny,  a  dzięki  lokalnej samodzielności  i elastyczności, dostosowuje się szybko do lokalnych potrzeb klienta. Jednocześnie w ramach regionalnej sieci CEE struktura TARGET jest wystarczająco duża, aby zapewnić spójne międzynarodowe standardy jakości dla zadań obejmujących kilka krajów.

Konkurencyjność kadry managerskiej i specyfika stylu zarządzania managerów z Europy Centralnej i Wschodniej.

W latach 2009 i 2015 TARGET Executive Search opublikowało , we współpracy z wiodącymi uczelniami , dwa badania   dotyczące managerów w CEE.  Pytano o opinię na temat konkurencyjności w zarządzaniu lokalnym (CEE),  za każdym razem, około 1000 managerów ekspatów,  w całej Europie (+ około 200 lokalnych menedżerów). Badania są dostępne tutaj.

CAN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN MANAGEMENT COMPETE?

 

TARGET 2015 study resultsTARGET 2009 study results