Manažér oddelenia IT projektov (IT PMO)
Job Description

Pozícia vhodná pre Manažéra IT PMO prípadne senior IT projektového manažéra, ktorý má skúsenosti so zastrešením IT projektov v  procesnej riadenej spoločnosti. Zodpovednosť za aktualizáciu a implementáciu metodiky IT PMO. Vedenie tímu skúsených interných a externých projektových manažérov. Pozícia je zaradená priamo pod CIO spoločnosti.

 

Náplň práce:

 • Definovanie, riadenie a koordinácia IT projektov (WEB, SAP, GIS), so zreteľom na TIME + QUALITY + MONEY,
 • Spolupráca pri návrhu riešení (návrh procesov, identifikácia rolí a oprávnení), preverenie možnosti, realizovateľnosti a efektívnosti IT riešení, tvorba požiadaviek, technických špecifikácií, vypracovávanie „Business case“,
 • Podpora pre IT enterprise a solution architektov pri návrhu technického riešenia IS a jeho integrácií na okolité systémy,
 • Aktualizácia metodiky riadenia IT projektov (IT PMO) vrátane metodiky monitoringu, reportingu a auditu IT projektov,
 • Riadenie tímu projektových manažérov,,
 • Úzka spolupráca a podpora líniových manažérov pri realizácii a prioritizácii projektov
 • Zodpovedať za finančné plánovanie a reportovanie riadených projektov,
 • Poradenstvo pre oblasť IT projektového manažmentu.

 

Kľúčové kompetencie:

 • 3+ rokov relevantných odborných skúseností v obdobnej pozícii, prípadne skúsenosť ako senior IT projektový manažér, ktorý sa chce posunúť na manažérsku pozíciu v oblasti IT PMO,
 • Výborné komunikačné zručnosti potrebné pre konzultácie a spoluprácu s vlastníkmi business procesov,
 • Skúsenosti s rozvojom a hodnotením tímu výhodou,
 • Pragmatický, systematický, výborný v komunikácii a organizácii práce,
 • Dobrá znalosť angličtiny,
 • Vysokoškolské vzdelanie; projektová certifikácia (IMPI, PMI, PRINCE2) výhodou, nie však podmienkou pokiaľ kandidát pracoval v štruktúrovanej organizácii, ktorá má zavedený funkčný systém IT PMO.

 

Job Details