Headhunting

Office: 
Slovakia

Headhunting je cielené oslovenie kandidátov na pozície senior manažmentu. Headhuntingové agentúry podporujú klientov pri nábore vtedy, ak sú pozície, ktoré treba vyhľadať ťažko nájditeľné, pokiaľ sa jedná o citlivé senior manažérske pozície, pri ktorých treba postupovať maximálne dôverne.

Rozhovor s Headhunterkou – TARGET Executive Search, Slovensko.