Posted: 13 Jun 2019

Pozícia je vhodná pre kreatívneho, dynamického, „out of box thinking“ online experta. Ideálny kandidát má 3+ rokov skúseností z digitálnej, PR alebo reklamnej agentúry, prípadne zastrešil komunikáciu a PR v rámci marketingu firmy a chcel by sa presunúť do PR a komunikačného oddelenia korporácie.  Kľúčová je skúsenosť s online, CMS, kreatívou na interné kampane a PR skúsenosti. Pozícia je lokalizovaná v Košiciach.

 

PR & Communication Senior, Košice

 

Posted: 21 May 2019

The Customer Service Team Leader manages a team of 10 colleagues who support customers and sales teams in Austria, Germany, Hungary, Czech Republic and Slovakia and ensure best in the class back office daily operations. The position is located in Bratislava / Slovakia.

 

Team Leader - Customer Service Operations

 

Posted: 30 Apr 2019

Našim klientom je líder v sektore automatizačných riešení zameraných na meranie a reguláciu v priemysle. Ide o novovytvorenú pozíciu, ktorá sa stane súčasťou stabilného, vysoko kompetentného tímu v regióne CEE. Pozícia je vhodná pre technicky zdatného človeka, ktorý má za sebou aspoň 2-3 roky praxe v oblasti technického predaja, napr. ako Sales Engineer, Application Engineer, Projektový manažér. Zameria sa na ďalší rozvoj obchodu a technické poradenstvo v oblasti merania a regulácie pre malý počet významných klientov na Slovensku a v Maďarsku.

Posted: 15 Apr 2019

Celková zodpovednosť za oddelenie operatívneho lízingu, teda za stratégiu, obchodné výsledky, ako aj vedenie tímu kolegov. Udržiavanie vzťahov s kľúčovými klientmi a s kľúčovými obchodnými partnermi. Rozvoj obchodu, získavanie nových partnerov, príprava modelov spolupráce. Pozícia reportuje konateľovi spoločnosti. Našim klientom je vedúca lízingová spoločnosť.

 

Riaditeľ fleetového predaja 

 

Posted: 11 Apr 2019

Pozícia vhodná pre IT manažéra, ktorý sa zameria predovšetkým na zabezpečenie konštruktívnej spolupráce medzi biznisom a sw tímom (business analytici, technickí analytici, kóderi) tak, aby boli požiadavky biznisu transformované efektívne do vývojových projektov a  aplikácie boli doručené včas a v požadovanej kvalite.

 

Vedúci oddelenia vývoja SW

 

Posted: 29 Mar 2019

Pozícia je vhodná pre technicky zdatného obchodného manažéra, ktorý zodpovedá za celkovú komunikáciu s malým počtom významných klientov v oceliarskom sektore, pričom pôjde aj o zastrešenie vzťahov s jedným z najvýznamnejších klientov koncernu. Pozícia je lokalizovaná v Košiciach.

 

Manažér pre vzťahy s kľúčovými zákazníkmi, Košice

 

Posted: 08 Mar 2019

Člen vedenia potravinárskej spoločnosti zodpovedný za obchodnú stratégiu a  rast firmy na Slovensku aj v ďalších krajinách. Hľadáme komerčného riaditeľa so skúsenosťami v koncepčnom riadení obchodu v sektore FMCG, ktorý sa stotožní s misiou spoločnosti, vie definovať víziu, priniesť inovácie v oblasti obchodu a orientuje sa na výsledok.

 

KOMERČNÝ RIADITEĽ (FMCG)

 

Posted: 31 Jan 2019

Pozícia vhodná pre Manažéra IT PMO prípadne senior IT projektového manažéra, ktorý má skúsenosti so zastrešením IT projektov v  procesnej riadenej spoločnosti. Zodpovednosť za aktualizáciu a implementáciu metodiky IT PMO. Vedenie tímu skúsených interných a externých projektových manažérov. Pozícia je zaradená priamo pod CIO spoločnosti.

 

Posted: 24 Jan 2019

Newly created position - Marketing & Sales Director - in a successful, fast developing software company (mobile CRM systems) with global reach. Based in Slovakia, Slovak ownership. Excellent opportunity for marketing + sales focused professional with relevant technology background (worked in the ICT sector, has got a strong technology affinity).

 

MARKETING & SALES DIRECTOR

 

Posted: 22 Jan 2019

Ide o nedávno vytvorenú pozíciu v  rastúcej pobočke medzinárodnej obchodnej spoločnosti v FMCG sektore. Bude pravou rukou Finančného manažéra a preberie zodpovednosť za oblasť účtovníctva (transakčne vykonávané prostredníctvom centra podpory v zahraničí), predovšetkým za metodiku, kontrolu správnosti, slovenské a IFRS výkazníctvo. Zároveň bude zastrešovať dane,  celkový súlad dokladov a postupov s lokálnou legislatívou a podporovať FM pri výkone controllingu.