Posted: 15 Apr 2019

Celková zodpovednosť za oddelenie operatívneho lízingu, teda za stratégiu, obchodné výsledky, ako aj vedenie tímu kolegov. Udržiavanie vzťahov s kľúčovými klientmi a s kľúčovými obchodnými partnermi. Rozvoj obchodu, získavanie nových partnerov, príprava modelov spolupráce. Pozícia reportuje konateľovi spoločnosti. Našim klientom je vedúca lízingová spoločnosť.

 

Riaditeľ fleetového predaja 

 

Posted: 11 Apr 2019

Pozícia vhodná pre IT manažéra, ktorý sa zameria predovšetkým na zabezpečenie konštruktívnej spolupráce medzi biznisom a sw tímom (business analytici, technickí analytici, kóderi) tak, aby boli požiadavky biznisu transformované efektívne do vývojových projektov a  aplikácie boli doručené včas a v požadovanej kvalite.

 

Vedúci oddelenia vývoja SW

 

Posted: 29 Mar 2019

Pozícia je vhodná pre technicky zdatného obchodného manažéra, ktorý zodpovedá za celkovú komunikáciu s malým počtom významných klientov v oceliarskom sektore, pričom pôjde aj o zastrešenie vzťahov s jedným z najvýznamnejších klientov koncernu. Pozícia je lokalizovaná v Košiciach.

 

Manažér pre vzťahy s kľúčovými zákazníkmi, Košice

 

Posted: 08 Mar 2019

Člen vedenia potravinárskej spoločnosti zodpovedný za obchodnú stratégiu a  rast firmy na Slovensku aj v ďalších krajinách. Hľadáme komerčného riaditeľa so skúsenosťami v koncepčnom riadení obchodu v sektore FMCG, ktorý sa stotožní s misiou spoločnosti, vie definovať víziu, priniesť inovácie v oblasti obchodu a orientuje sa na výsledok.

 

Obchodný riaditeľ (FMCG)

 

Zodpovedá za:

 

Posted: 31 Jan 2019

Pozícia vhodná pre Manažéra IT PMO prípadne senior IT projektového manažéra, ktorý má skúsenosti so zastrešením IT projektov v  procesnej riadenej spoločnosti. Zodpovednosť za aktualizáciu a implementáciu metodiky IT PMO. Vedenie tímu skúsených interných a externých projektových manažérov. Pozícia je zaradená priamo pod CIO spoločnosti.

 

Posted: 24 Jan 2019

Newly created position - Marketing & Sales Director - in a successful, fast developing software company (mobile CRM systems) with global reach. Based in Slovakia, Slovak ownership. Excellent opportunity for marketing + sales focused professional with relevant technology background (worked in the ICT sector, has got a strong technology affinity).

 

MARKETING & SALES DIRECTOR

 

Posted: 22 Jan 2019

Ide o nedávno vytvorenú pozíciu v  rastúcej pobočke medzinárodnej obchodnej spoločnosti v FMCG sektore. Bude pravou rukou Finančného manažéra a preberie zodpovednosť za oblasť účtovníctva (transakčne vykonávané prostredníctvom centra podpory v zahraničí), predovšetkým za metodiku, kontrolu správnosti, slovenské a IFRS výkazníctvo. Zároveň bude zastrešovať dane,  celkový súlad dokladov a postupov s lokálnou legislatívou a podporovať FM pri výkone controllingu. 

 

Posted: 12 Dec 2018

Our client is a global industry leader in storage, document and information management services and looking for the following new colleague:

 

FINANCE MANAGER

 

Posted: 16 Nov 2018

Našim klientom je medzinárodná spoločnosť, ktorá vyvíja a vyrába pokrokové produkty - mazivá, hlavne pre automobilový a priemyselný sektor. Spoločnosť má výrobu a vývojové centrum v Nemecku, a bola založená v roku 1936, na Slovensku funguje od roku 2010. Tím v rámci regiónu CEE tvoria profesionáli v odbore, ktorí majú skúsenosti z nadnárodných korporácií a veľmi si vážia, že pracujú v menšej, rodinnej firme, v ktorej vládne priateľská atmosféra založená na profesionalite a vzájomnej dôvere. („Nerobíme reporty pre reporty“.)

 

Posted: 18 Oct 2018

Novovytvorená pozícia v rámci vedúcej lízingovej spoločnosti. Zastreší celú agendu bezpečnosti informačných systémov, ktorá vyplýva jednak z požiadaviek bankovej regulácie, skupinových pravidiel a tiež lokálnej legislatívy: doladenie existujúceho IS manažérskeho systému, sledovanie a uzatváranie IS audit nálezov. Lokálne zastreší projekt IS Compliance, zavádzanie skupinových pravidiel „IS minimálne štandardy“, Cybersecurity. Ideálny kandidát pochádza z finančného sektora a celkovo alebo čiastočne zastrešoval oblasť IS bezpečnosti.