Riaditeľ predaja, finančný sektor
Job Description

Celková zodpovednosť za stratégiu predaja a obchodné výsledky spoločnosti. Riadenie distribučných kanálov spoločnosti (retailu), aktívna komunikácia s existujúcimi partnermi, získavanie nových distribučných partnerov, príprava a realizácia modelov spolupráce. Spolupráca pri vývoji produktov a implementácia zodpovedajúcich procesov a podporných kampaní. Vedenie obchodného tímu v rámci Slovenska. Člen vedenia spoločnosti. Našim klientom je pobočka významnej globálnej bankovej inštitúcie.

 

 • Príprava stratégie predaja a obchodného plánu; plná zodpovednosť za obchodné výsledky
 • Aktivizovať spoluprácu s existujúcimi partnermi v oblasti retailu, zvýšiť produkciu distribúcie
 • Rozšíriť sieť distribučných partnerov spoločnosti,  navrhnúť / implementovať modely financovania pre spotrebiteľov a zároveň operačný model spolupráce s novými partnermi
 • Vyhľadať synergie a implementovať stratégiu pre cross-sales produktov
 • Motivovať a podporovať tímy v rámci jednotlivých predajných kanálov
 • Vytvára proaktívne prostredie, ktoré umožní generovať inovácie a projekty na podporu neustáleho rastu spoločnosti na Slovensku
 • Analyzovať obchodné príležitosti, trendy a vyhodnocovať priebežne aktivity konkurencie
 • Spolupracovať pri príprave marketingových aktivít a cenotvorbe; podpora vývoja produktov a služieb
 • Pripravovať podklady pre rokovanie vedenia a reporty pre potreby skupiny

 

Požiadavky:

 • 7 + rokov praxe v oblasti riadenia predaja vo finančnom sektore, ideálne v  sektore spotrebiteľského financovania, prípadne v lízingu, poisťovni alebo v banke (externí partneri, pobočková sieť); úroveň B-1, prípadne B-2
 • Znalosť problematiky spotrebiteľského financovania a kontakty v danom segmente výhodou
 • Obchodný duch, dokladovateľne pozitívne výsledky v rámci predaja cez distribučných partnerov v rámci finančného sektora. Skúsenosti s predajom komplexných riešení (produkt, provízna schéma, motivačný program, správa, reporting)
 • Vysoká dynamika, proaktívny prístup, schopnosť motivovať tím kolegov a podnietiť rast predaja
 • Výborné komunikačné a vyjednávacie zručnosti
 • Znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni.
Job Details