Riaditeľ fleetového predaja
Job Description

Celková zodpovednosť za oddelenie operatívneho lízingu, teda za stratégiu, obchodné výsledky, ako aj vedenie tímu kolegov. Udržiavanie vzťahov s kľúčovými klientmi a s kľúčovými obchodnými partnermi. Rozvoj obchodu, získavanie nových partnerov, príprava modelov spolupráce. Pozícia reportuje konateľovi spoločnosti. Našim klientom je vedúca lízingová spoločnosť.

 

Riaditeľ fleetového predaja 

 

Zodpovednosť:

 • Vedenie oddelenia operatívneho lízingu a zodpovednosť za jeho dennodenný efektívny chod.
 • Určenie stratégie, smerovania a taktiky obchodu na národnej úrovni. Príprava business plánu a budgetu.
 • Identifikácia potrieb a budovanie vzťahov s kľúčovými klientami; vyjednávanie zmlúv a obchodných podmienok.
 • Vyjednávanie a budovanie vzťahov s kľúčovými partnermi (importéri, poisťovne, servisy, asistenčné služby a podobne).
 • Vyhľadávanie obchodných príležitostí.
 • Vedenie a motivácia tímu, stanovenie KPIs, monitoring.
 • Reporting a príprava forecastov.
 • Analýza trhových trendov, vyhodnocovanie konkurencie (nové produkty a služby).
 • Participácia na vnútro-firemných projektoch zameraných na optimalizáciu procesov.
 • Spolupráca so zahraničnými pobočkami, účasť na konferenciách ohľadom medzinárodného fleetu.

Požiadavky:

 • 5 + rokov relevantnej obchodnej praxe v oblasti operatívneho lízingu, fleet sales; je nutnosťou.
 • Znalosť problematiky operatívneho lízingu, vybudované vzťahy s kľúčovými partnermi (importéri, poisťovne, servisy, asistenčné služby).
 • Skúsenosť s riadením tímu kolegov.
 • Vysoká dynamika, flexibilita, pozitívny prístup, schopnosť motivovať tím kolegov a podnietiť rast predaja.
 • Výborné komunikačné a vyjednávacie zručnosti.
 • Znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni.

 

Job Details