Manažér výrobnej prevádzky (spracovanie textilu)
Job Description

Celkové zabezpečenie efektívneho fungovania existujúcej prevádzky, ktorá je zameraná na spracovanie odevov a textilu. Hľadáme energického manažéra/ku, ktorý/á má viacročné skúsenosti s riadením manuálne orientovanej výroby, prevádzky kontraktnej logistiky alebo inej prevádzky v príbuznom sektore. Výborné organizačné schopnosti, ako aj aktívne hľadanie možností efektívnejšej organizácie práce s využitím dostupnej technológie. Má strategický nadhľad a vidí prevádzku v širšej súvislosti v rámci CEE regiónu. Skúsenosti s riadením väčších štruktúrovaných tímov. Čestný, pracovitý, motivovaný a rešpektovaný tím líder.


Zodpovednosť:

 • Organizácia , plánovanie, koordinácia výrobného procesu vrátane prípravy plánu výroby a rozpočtu prevádzky;
 • Zodpovednosť za dodržanie rozpočtu prevádzky, systematické sledovanie a vyhodnocovanie výrobných dát za účelom zefektívnenia procesov a organizácie práce;
 • Priame riadenie tím lídrov a expertov (6), nepriamo zastrešuje do 200 kolegov;
 • Priebežná komunikácia so súvisiacimi oddeleniami nákupu / predaja, logistiky, financií;
 • Hľadáme manažéra, ktorý trávi približne 60% svojho pracovného času priamo v prevádzke, podieľa sa na kontrole dodržiavania procesov a kvality;
 • Motivácia tímu kolegov, udržiavanie veľmi dobrej pracovnej klímy.


Požiadavky:

 • 12+ rokov skúseností, z toho aspoň 5 rokov v manažérskej pozícii;
 • Skúsenosť s riadením výroby / logistickej prevádzky je nevyhnutnou podmienkou – ideálne skúsenosť v riadení logistickej prevádzky (kontraktná logistika), distribučného centra, prípadne prevádzky zameranej na výrobu/služby v oblasti textilného priemyslu;
 • Veľmi dobrá znalosť angličtiny;
 • Skúsenosť s vedením tím lídrov a celkove s riadením väčšieho, štruktúrovaného tímu ľudí; hľadáme manažéra/manažérku, ktorý vie vytvoriť pozitívnu pracovnú atmosféru, motivovať kolegov a zároveň vyžaduje dodržiavanie pravidiel a dosahovanie požadovanej výkonnosti;
 • Dôležitá je skúsenosť s riadením samostatnej výrobnej, alebo skladovej prevádzky, a teda schopnosť efektívne viesť a organizovať prevádzku a väčší tím kolegov; človek, ktorý je zvyknutý riadiť „od stola“ by do kultúry tejto spoločnosti nezapadol;
 • Komerčné myslenie, pochopenie celého biznis modelu; s tým súvisiaca schopnosť navrhnúť výhodnejšie podmienky/procesy s partnermi na strane nákupu, ale aj s odberateľmi;
 • Schopnosť pracovať systematicky a s výrobnými dátami;
 • Motivovaný, pozitívny, zorganizovaný človek, ktorý dodržiava sľuby a dokončuje prácu, má strategický nadhľad a vidí prevádzku v širšej súvislosti v rámci regiónu. Navrhuje a realizuje zlepšenia, plánuje budúcnosť;
 • Rešpektovaný, energický tím líder, ktorý zabezpečí dosiahnutie výsledkov, ale aj zachovanie priateľskej pracovnej atmosféry.
Job Details