HR Generalist

placed position
Office: 
Slovakia
Ref. no.: 
MT9128EV
Field: 
Production
Sector: 
Manufacturing

Hľadáme HR Generalistu, ktorý bude koordinovať za Slovensko všetky HR činnosti a úzko spolupracovať s regionálnym HR manažérom. Do firemnej kultúry nášho klienta dobre zapadne človek, ktorému vyhovuje pracovať v priemysle, ktorý má rád flexibilné, multikultúrne prostredie, je  proaktívny a má záujem neustále pracovať na svojom rozvoji. V neposlednom rade je dôležité, aby bol silným partnerom pre vedenie spoločnosti, schopný navrhnúť a aj realizovať riešenie, pripravený aktívne a konštruktívne jednať s líniovými manažérmi a sebavedomo reprezentovať HR. Našim klientom je medzinárodná výrobná spoločnosť, zameraná na výrobu a distribúciu komponentov do automobilového a strojárenského priemyslu. Ide o etablovanú firmu lokalizovanú v blízkosti Bratislavy, ktorá plánuje rozvoj svojich aktivít nielen na slovenskom trhu, ale aj v regióne Strednej a Východnej Európy. 

 

Náplň práce:

 • Vedenie personálnej agendy zamestnancov,
 • Nábor zamestnancov: riadenie celého procesu, identifikácia personálnych potrieb a nábor nových zamestnancov, spolupráca s externými agentúrami, on-boarding,
 • Školenie a rozvoj: nastavenie systému vzdelávania, výber dodávateľov, koordinácia skupinového vzdelávania, koordinácia hodnotiaceho procesu, prieskum spokojnosti zamestnancov, plánovanie nástupníctva,
 • Zodpovednosť za lokálnu HR stratégiu spoločnosti,
 • HR procesy: implementácia skupinových procesov, zabezpečiť súlad s platnou pracovnou –právnou legislatívou, rozvoj lokálnych procesov, audity/certifikácia ISO TS,
 • Poskytovanie poradenstva manažmentu spoločnosti a líniovým  manažérom v otázkach ľudských zdrojov vo firme,
 • Plánovanie personálnych nákladov, rozpočet, spracovanie reportov a štatistík týkajúcich sa základných HR ukazovateľov, spolupráca na stanovenie a realizáciu potrebných opatrení vedúcich k dosiahnutiu príslušných HR cieľov závodu,
 • Pracovné právo: dodržiavanie pracovného práva a predpisov,
 • Vedenie projektov v oblasti ľudských zdrojov.

 

Kľúčové kompetencie:

 • 5+ rokov relevantných pracovných skúseností v oblasti HR (HR Generalist, HR Business Partner alebo HR Manager v menšej spoločnosti),
 • Pracovné skúsenosti z výrobného prostredia; komplexná znalosť HR problematiky,
 • Znalosť Zákonníka práce a legislatívy v oblasti HR,
 • Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka,
 • MS Office (hlavne Excel), znalosť SAP je výhodou.