Špecialista informačnej bezpečnosti /Local Information Security Officer
Job Description

Novovytvorená pozícia v rámci vedúcej lízingovej spoločnosti. Zastreší celú agendu bezpečnosti informačných systémov, ktorá vyplýva jednak z požiadaviek bankovej regulácie, skupinových pravidiel a tiež lokálnej legislatívy: doladenie existujúceho IS manažérskeho systému, sledovanie a uzatváranie IS audit nálezov. Lokálne zastreší projekt IS Compliance, zavádzanie skupinových pravidiel „IS minimálne štandardy“, Cybersecurity. Ideálny kandidát pochádza z finančného sektora a celkovo alebo čiastočne zastrešoval oblasť IS bezpečnosti.

 

Náplň práce:

 • Definovanie a priebežné úpravy IS Security& Compliance procesu (metodika, kontrola);
 • Definovanie a neustále vylepšovanie postupov v oblasti informačnej bezpečnosti, cyber security, priebežná správa a dopracovanie celého systému informačnej bezpečnosti firmy;
 • Zvyšovanie povedomia spoločnosti/kolegov v oblasti bezpečnosti informačných systémov;
 • Zabezpečenie dodržiavania legislatívnych a skupinových predpisov v oblasti informačnej bezpečnosti, IT Risk monitoring;
 • Zodpovednosť za IT security a IT audity.

 

Kľúčové kompetencie:

 • 3+ rokov relevantných pracovných skúseností aspoň v jednej z týchto oblastí: Information Security, Cybersecurity, IT Security, IT Risk, IT Governance, IT Compliance, Business Continuity Management, Data Protection v rámci banky, poisťovne, lízingu alebo v konzultačnej spoločnosti;
 • Skúsenosti s prípravou a implementáciou relevantných smerníc;
 • Schopnosť vysvetliť problematiku IS Security a získať spoluprácu kolegov z oddelení mimo IT;
 • Analytický, systematický; komunikatívny, kolegiálny, „can do“ prístup;
 • Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka;
 • Vysokoškolské vzdelanie.
Job Details