Managing Director, Slovakia

placed position
Office: 
Slovakia
Ref. no.: 
EV9188MT
Field: 
General Management
Sector: 
Automotive

Hľadáme skúseného, komerčne orientovaného manažéra, ktorý preberie plnú zodpovednosť za riadenie slovenskej pobočky v sektore distribúcie a opracovania hutného materiálu pre automobilový, strojársky a stavebný priemysel. Úspešný kandidát má skúsenosti v celkovom riadení menšej obchodno-technickej organizácie (10+) so zameraním na distribúciu výrobkov s pridanou hodnotou. Nevyhnutnou požiadavkou je skúsenosť s prácou v prostredí medzinárodnej spoločnosti, vrátane pochopenia komplexity matrixovej organizácie a schopnosti efektívne spolupracovať s kolegami v rámci takejto matrixovej organizácie. Znalosť angličtiny je nevyhnutnou požiadavkou, znalosť nemčiny a celkovo skúsenosť s prácou v spoločnosti v  nemeckom vlastníctve je veľkou výhodou.

 

Zodpovednosť:

 • Celkové vedenie lokálnej organizácie (10+), zodpovednosť za hospodárenie a dobrú pracovnú atmosféru v spoločnosti
 • Zabezpečiť úzku spoluprácu s ostatnými tímami, či už na lokálnej úrovni (výroba, sklad, logistika), na regionálnej CEE úrovni (controlling, distribúcia) a na úrovni centrály (nákup, KAM, HR, HSE a kvalita)
 • P/L zodpovednosť
 • Nastavenie stratégie rozvoja spoločnosti v súlade s možnosťami trhu a v súlade s regionálnou stratégiou (clustering)
 • Talent manažment, rozvoj organizácie

 

Požiadavky na kandidátov:

 • 10+ rokov pracovných skúseností, z toho aspoň 5 rokov v riadiacej pozícii na prvej, alebo druhej úrovni (Komerčný riaditeľ, Obchodný riaditeľ, Riaditeľ prevádzky, Riaditeľ distribučného centra, Výkonný riaditeľ v technicky orientovanej firme)
 • Komerčné zameranie; v ideálnom prípade riadil obchodno-výrobnú (obchodno-technickú) organizáciu, pričom zodpovedal za celkové hospodárenie firmy, a teda jeho záber je skôr komerčný, ako výrobný
 • Vysokoškolské vzdelanie (príp. Bc)
 • Výborná znalosť angličtiny; znalosť nemčiny, ako aj skúsenosť s prácou v spoločnosti v nemeckom vlastníctve je veľkou výhodou
 • Líder, schopný rozvíjať talenty aj organizáciu
 • Zvyknutý na prácu v matrixovej medzinárodnej štruktúre
 • Proaktívny, komunikatívny manažér (otvorenosť pri zdieľaní informácií, pomenúva prípadné problémy, navrhuje konštruktívne riešenia, rešpektuje názory iných)
 • Záujem o oblasť digitalizácie a nové médiá
 • Slovák alebo Čech
 • Cestovanie na úrovni 30% pracovného času

 

Našim klientom je slovenská pobočka priemyselnej skupiny, lídra v sektore distribúcie a opracovania hutného materiálu lokalizovaná pri Senci.