Riaditeľ spoločnosti pre oblasť financií a administratívy
Job Description

Hľadáme skúseného manažéra, ktorý v rámci TIER 1 spoločnosti s výbornou reputáciou a rozvojovými plánmi na Slovensku, zastreší oblasť financií, kontrolingu, HR, IT a iných podporných funkcií nielen pre vlastný závod, ale aj pre skupinu. Úspešný kandidát je samostatný, koncepčne mysliaci top manažér, ktorý má preukázateľné úspechy v riadení spomenutých činností a je dostatočne sebavedomý, aby presadil a zrealizoval inovácie v spôsobe reportovania a v procesoch. Riadi dvojstupňovo 40 kolegov a reportuje do centrály. Úzko spolupracuje s konateľom, ktorý zastrešuje oblasť výroby a techniky. Znalosť angličtiny je nevyhnutnou požiadavkou, znalosť nemčiny je výhodou.

 

Zodpovednosť:

 • Strategické vedenie spoločnosti a priama zodpovednosť za oblasť financií, kontrolingu, HR, práva, IT a iných podporných činností
 • Manažerská zodpovednosť za finančný reporting a proces kontrolingu
 • Rozvoj organizácie a implementácia zmien, procesov v súvislosti s požiadavkami trhu
 • Plánovanie, realizácia a kontroling projektov v rámci slovenskej organizácie a tiež posudzovanie investícií
 • Talent manažment a vedenie zvereného tímu kolegov
 • Využívanie doterajších skúseností na neustále zlepšovanie obchodných výsledkov spoločnosti

 

Požiadavky na kandidátov:

 • 15+ rokov pracovných skúseností, z toho aspoň 5 rokov v riadiacej pozícii na prvej, alebo druhej úrovni (Konateľ spoločnosti, Finančný & Administratívny riaditeľ, Finančný riaditeľ) vo výrobnej spoločnosti v sektore automotive
 • Skúsenosť s prácou v medzinárodne pôsobiacej spoločnosti je podstatnou podmienkou
 • Univerzitné vzdelanie v oblasti financií, manažmentu, prípadne iné vzdelanie a porovnateľná kvalifikácia získaná v pracovnom procese
 • Solídne zázemie v riadení výrobnej spoločnosti v oblasti práva, HR, ako aj znalosť SAP
 • Podnikateľský prístup; schopnosť prijímať nákladovo efektívne riešenia
 • Líder, „výrazná osobnosť“, schopný rozvíjať talenty aj organizáciu
 • Proaktívny, komunikatívny manažér (otvorenosť pri zdieľaní informácií, pomenúva prípadné problémy, navrhuje konštruktívne riešenia a berie zodpovednosť, rešpektuje názory iných)
 • Silné vyjednávacie zručnosti
 • Výborná znalosť angličtiny; znalosť nemčiny je výhodou

 

Možnosti, ktoré prináša táto pozícia:

 • Vedúca pozícia v úspešnej medzinárodnej výrobnej spoločnosti v sektore automotive
 • Priestor na realizáciu vlastných nápadov, rýchle rozhodovanie smerom z centrály
 • Aktívna rola pri ďalšom rozvoji na Slovensku
 • Príjemná pracovná atmosféra v motivovanom a kvalifikovanom tíme
 • Atraktívne pracovné príležitosti v rámci skupiny
Job Details