Finančný manažér

placed position
Office: 
Slovakia
Ref. no.: 
MT1000EV
Field: 
Finance
Sector: 
Manufacturing

Hľadáme Finančného manažéra, ktorý bude koordinovať za Slovensko všetky ekonomické činnosti a úzko spolupracovať s regionálnym Finančným manažérom. Do firemnej kultúry nášho klienta dobre zapadne človek, ktorému vyhovuje pracovať v priemysle, ktorý má rád flexibilné, multikultúrne prostredie, je  proaktívny a má záujem neustále pracovať na svojom rozvoji.  Našim klientom je medzinárodná výrobná spoločnosť, zameraná na výrobu a distribúciu komponentov do automobilového a strojárenského priemyslu. Ide o etablovanú firmu lokalizovanú v blízkosti Senca, ktorá plánuje rozvoj svojich aktivít nielen na slovenskom trhu, ale aj v regióne Strednej a Východnej Európy.

Náplň práce:

 • Spracovanie rozpočtu a finančných plánov organizácie a kontrola ich dodržiavania.
 • Strategické finančné plánovanie so zameraním na zabezpečenie finančnej stability spoločnosti a analýza výsledkov hospodárenia.
 • Spracovávanie finančných výsledkov, vypracovávanie finančných výkazov a reportov.
 • Riadenie činnosti finančného úseku spoločnosti.
 • Zodpovednosť za implementáciu metodiky účtovníctva a jej koordináciu v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou.
 • Reprezentácia organizácie na rokovaniach, spolupráca s audítormi a s finančnými a daňovými orgánmi štátnej správy. Komunikácia s finančnými inštitúciami a obchodnými partnermi spoločnosti.
 • Posudzovanie investičných zámerov, kontrola nákladovosti firmy, peňažných tokov, správnosti a včasného uhrádzania platieb.


Kľúčové kompetencie:

 • 7+ rokov relevantných pracovných skúseností v oblasti financií (Finančný manažér v menšej spoločnosti, Finančný kontrolór, Hlavný účtovník),
 • Pracovné skúsenosti z výrobného prostredia; ideálne z automobilového priemyslu,  
 • Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka,
 • Vysokoškolské vzdelanie,
 • Znalosť SAP, MS Office (Excel),   
 • Dobré komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • Schopnosť pracovať v tíme, v medzinárodnej spoločnosti, v maticovej štruktúre,
 • Flexibilná, samostatná a zodpovedná osobnosť s proaktívnym prístupom.