Lean manažér


Office: 
Slovakia
Ref. no.: 
ZA9192MT
Field: 
Engineering
Sector: 
Paper & Packaging & Printing

Hľadáme skúseného odborníka v oblasti Lean manažmentu, ktorý bude iniciovať aktivity na zvýšenie operačnej výkonnosti (operational performance), v pozitívnom zmysle slova provokovať kolegov v senior manažmente a pomáhať pri hľadaní efektívnejších postupov. Celkovo zastreší priemyselný Lean manažment v spoločnosti. Ide o novovytvorenú pozíciu. Reportuje generálnemu riaditeľovi.

 

Zodpovednosť:

 • Iniciácia a koordinácia aktivít na zvyšovanie výkonnosti procesov výrobných aj nevýrobných úsekov (vrátane organizačného rozvoja) – príprava a sledovanie akčných plánov, koordinácia pracovných skupín;
 • Podpora ďalšieho rozšírenia metód na zlepšenie výkonnosti procesov: 5S, Visual Management, QS, SMED, TPM a pod.;
 • Školenie a koučing manažérov a ich tímov v oblasti Lean manažmentu, predovšetkým príprava a vedenie výrobných workshopov, kontrola dodržiavania štandardov, pravidelné hodnotenie podľa Roadmap a pod.;
 • Podpora manažmentu v oblasti strategického plánovania (vedie projekty, ktoré umožnia realizáciu strategických zmien a pod.);
 • Osveta v oblasti Lean manažmentu v rámci jednotlivých oddelení, budovanie pozitívneho prístupu v tejto oblasti;
 • Úzka spolupráca s top manažmentom, ale tiež s kolegami v oblasti kvality, technológie a nákupu.

 

Požiadavky:

 • Cc. 3 - 5-ročná prax v oblasti Lean manažmentu, prípadne relevantné skúsenosti v oblasti riadenia výroby / inžinieringu v spoločnosti, ktorá dôsledne dodržiava princípy Lean manažmentu
 • Celkove 10 + rokov praxe v priemyselnom sektore, znalosť výrobných procesov a materiálových tokov
 • Znalosť metód na zlepšovanie výkonnosti procesov (Six Sigma, DMAIC, Štíhla výroba, mapovanie toku hodnoty, MUDA, MURA, MURI, SMED a pod.)
 • VŠ vzdelanie
 • Zorganizovaný, pragmatický a štruktúrovaný človek, schopný „challengovať“ existujúce status quo a iniciovať ďalšie vylepšenia v inak fungujúcich, zabehnutých systémoch naprieč spoločnosťou
 • Zrelý človek pripravený efektívne jednať a spolupracovať s top manažmentom
 • Veľmi dobrá znalosť AJ 

 

Naším klientom je významná priemyselná spoločnosť lokalizovaná na severe Slovenska.