on 24 Oct 2017 10:37 AM

Headhunting je cielené oslovenie kandidátov na pozície senior manažmentu. Headhuntingové agentúry podporujú klientov pri nábore vtedy, ak sú pozície, ktoré treba vyhľadať ťažko nájditeľné, pokiaľ sa jedná o citlivé senior manažérske pozície, pri ktorých treba postupovať maximálne dôverne.

Rozhovor s Headhunterkou – TARGET Executive Search, Slovensko.