Posted: 21 Mar 2019

Our client, an Italian company with multinational presence and which is already operating in the Romanian energy market and is willing to increase its market significantly in the households segment both in power and gas, is looking for Senior Accountant in order to achieve its strategic goals.

Reporting to the: Operations Director Romania

 

Senior Accountant

 

Responsibilities:

The main points of the job requirements and areas of activity of the future candidate are as follows:

Posted: 22 Jan 2019

Ide o nedávno vytvorenú pozíciu v  rastúcej pobočke medzinárodnej obchodnej spoločnosti v FMCG sektore. Bude pravou rukou Finančného manažéra a preberie zodpovednosť za oblasť účtovníctva (transakčne vykonávané prostredníctvom centra podpory v zahraničí), predovšetkým za metodiku, kontrolu správnosti, slovenské a IFRS výkazníctvo. Zároveň bude zastrešovať dane,  celkový súlad dokladov a postupov s lokálnou legislatívou a podporovať FM pri výkone controllingu. 

 

Posted: 30 May 2017

Ide o novovytvorenú pozíciu v rastúcej pobočke medzinárodnej obchodnej spoločnosti v FMCG sektore. Bude pravou rukou Finančného manažéra a preberie zodpovednosť za oblasť účtovníctva (transakčne vykonávané prostredníctvom centra podpory v zahraničí), predovšetkým za metodiku, kontrolu správnosti, slovenské a IFRS výkazníctvo. Zároveň bude zastrešovať dane, celkový súlad dokladov a postupov s lokálnou legislatívou a podporovať FM pri výkone controllingu. Tiež bude súčasťou lokálneho SAP implementačného tímu.

Posted: 13 Aug 2014

Unser Kunde ist ein multinational agierendes Unternehmen, aktiv im chemischen Sektor für diverse Industries. Aufgrund einer Relokalisierung nach Wien von diversen Support-Funktionen suchen wir einen zusätzlichen Experten.

Posted: 13 Aug 2014

Unser Kunde ist ein multinational agierendes Unternehmen, aktiv im chemischen Sektor für diverse Industries. Aufgrund einer Relokalisierung nach Wien von diversen Support-Funktionen suchen wir einen zusätzlichen Experten.

Posted: 14 Jun 2014
Posted: 14 Jun 2014
Posted: 14 Jun 2014
Posted: 14 Jun 2014
Posted: 14 Jun 2014