Posted: 22 Jan 2019

Ide o nedávno vytvorenú pozíciu v  rastúcej pobočke medzinárodnej obchodnej spoločnosti v FMCG sektore. Bude pravou rukou Finančného manažéra a preberie zodpovednosť za oblasť účtovníctva (transakčne vykonávané prostredníctvom centra podpory v zahraničí), predovšetkým za metodiku, kontrolu správnosti, slovenské a IFRS výkazníctvo. Zároveň bude zastrešovať dane,  celkový súlad dokladov a postupov s lokálnou legislatívou a podporovať FM pri výkone controllingu. 

 

Posted: 30 May 2017

Ide o novovytvorenú pozíciu v rastúcej pobočke medzinárodnej obchodnej spoločnosti v FMCG sektore. Bude pravou rukou Finančného manažéra a preberie zodpovednosť za oblasť účtovníctva (transakčne vykonávané prostredníctvom centra podpory v zahraničí), predovšetkým za metodiku, kontrolu správnosti, slovenské a IFRS výkazníctvo. Zároveň bude zastrešovať dane, celkový súlad dokladov a postupov s lokálnou legislatívou a podporovať FM pri výkone controllingu. Tiež bude súčasťou lokálneho SAP implementačného tímu.

Posted: 13 Aug 2014

Unser Kunde ist ein multinational agierendes Unternehmen, aktiv im chemischen Sektor für diverse Industries. Aufgrund einer Relokalisierung nach Wien von diversen Support-Funktionen suchen wir einen zusätzlichen Experten.

Posted: 13 Aug 2014

Unser Kunde ist ein multinational agierendes Unternehmen, aktiv im chemischen Sektor für diverse Industries. Aufgrund einer Relokalisierung nach Wien von diversen Support-Funktionen suchen wir einen zusätzlichen Experten.

Posted: 14 Jun 2014
Posted: 14 Jun 2014
Posted: 14 Jun 2014
Posted: 14 Jun 2014
Posted: 14 Jun 2014
Posted: 14 Jun 2014