Top Secret Search

Headhunting je vždy velmi diskrétní, někdy však až extrémně. V určitých případech se nikdo nesmí dovědět, že se hledá nový manažer, protože by to mohlo mít katastrofální vliv na chod firmy, na kolegy, pozici na trhu atd. TARGET Executive Search si ve střední a východní Evropě získal jedinečnou pověst právě v oblasti tzv. Top Secret Search.

Čím je tato forma výjimečná? Úspěšné zvládnutí takového vyhledávání vyžaduje speciální know-how, zkušenosti a především důvěru. Vše začíná úzkým vymezením a přísným sledováním toku informací mezi námi a klientem. Je samozřejmě třeba zkušených konzultantů a naprosté důvěry kandidátů, aby souhlasili s interview „na slepo“. Headhunter nemůže poskytnout detailní informace k nabízené pozici a firmě, ale přesto musí dostatečně namotivovat ty nejlepší kandidáty na trhu, kteří samozřejmě aktivně změnu místa nehledají, aby se zúčastnili pohovoru. Stupeň utajení je někdy dokonce tak vysoký, že klient svou totožnost neodhalí ani při finálním interview. Vybraný kandidát se pak dozví jméno firmy až ve chvíli, kdy obdrží pozvání na setkání s nejvyšším představitelem v centrále společnosti za účelem prezentace pracovní nabídky.

 

“Rande na slepo“

„Sedím v letadle, ale stále ještě nevím, kam vlastně letím. Opravdu zvláštní zkušenost. Ano, vím, že přistanu ve Frankfurtu, nemám však tušení, koho potkám. Někdo totiž zorganizoval toto setkání za mě.“ Letadlo ladně vzlétá z letiště Ferenze Liszta. „Celý tento příběh začal před šesti týdny jedním telefonátem. Byla to mladá žena, které se nějakým záhadným způsobem podařilo dostat mě na telefon, přestože má asistentka blokuje veškeré neohlášené hovory. Tou ženou byla headhunterka z firmy TARGET. Hovořila o pozici generálního ředitele, kterou mi chtěla nabídnout. Byla velmi tajemná. Pozvala mne na rozhovor se svým šéfem, ale již dopředu mě upozornila, že ani on z důvodu diskrétnosti nebude moci sdělit mnoho detailů. Má zvědavost mne však přinutila se setkáním souhlasit. Týden na to jsem se s ní a s jejím šéfem setkal v jejich kanceláři v centru Budapešti. Klemens Wersonig byl vysoký muž, Rakušan, který sice přiznal, že plynně hovoří maďarsky, ale komunikovali jsme spolu pouze anglicky a německy. Hned na začátku se omluvil, že nebude moci sdělit nic konkrétního k firmě ani k pozici, ale naopak by se rád dověděl co nejvíce o mé osobě. Nějak jsem mu však věřil, že za tím vším je skutečná a zajímavá příležitost.

Za dva týdny mi zavolal: „Mám pro vás dobrou zprávu!“ Jeho klient by mě rád potkal osobně, nicméně špatná zpráva je, že stále není připraven odhalit svou identitu. Utajení tedy pokračuje. A tak jsem se s klientem setkal. V kanceláři firmy TARGET mne čekali dva muži, podle přízvuku zřejmě Němci. Znovu se omluvili za neobvyklý postup a poté následoval klasický pohovor. Kdykoli jsem však chtěl položit nějaký dotaz já, dostalo se mi stejné odpovědi: „Litujeme, ale v tuto chvíli Vám nemůžeme říci víc!“

Uplynuly dva týdny, než mi znovu zavolal: „Skvělé zprávy, byl jste vybrán na finální kolo v centrále firmy!“ A tak jsem tady. Letím do Frankfurtu a stále nevím, o jakou společnost se jedná, neznám ani obor, ve kterém působí. Headhunter vše zařídil a sdělil mi, že se přímo na letišti setkám s tím nejvyšším.

Je to pro mne velmi vzrušující zkušenost. Stále však nechápu proč je okolo toho tolik tajností. Po příletu do Frankfurtu na mne skutečně čeká člověk s cedulkou, na které je moje jméno. Konečně se mi představí. Neskutečné! Generální ředitel skupiny osobně! Má mysl začíná pracovat na plné obrátky. Vše do sebe najednou zapadá jako puzzle! Vždyť já tuhle firmu přece dobře znám. Až teď jsem pochopil, proč museli být tak přehnaně opatrní.

"Toto je pravdivý příběh našeho kandidáta Istvana, kterého jsme před časem získali na pozici generálního ředitele formou Top Secret Search."

 

Klemens Wersonig

CEO of TARGET Executive Search

Source: Budapest Business Journal - Who's who (2011)

Naše služby

Talent Pool

Důkladně prozkoumáme trh se záměrem najít toho nejvhodnějšího kandidáta podle zadání klienta.

Headhunting

I když téměř všechny personální agentury dnes tvrdí, že dělají headhunting, jen u některých z nich je to skutečně pravda.

Top Secret Search

TARGET Executive Search získala jedinečnou pověst na trhu ve střední a východní Evropě v rámci vyhledávání pozic, u kterých se jedná o takzvaný Top Secret Search.

MBTI

Společnost TARGET Executive Search je známa tím, že důkladně dodržuje metodiku přímého oslovování a unikátní headhunting.

Záruka zakladatele TARGET

Jsem přesvědčen, že budete velmi spokojeni s kvalitou našich služeb.

Start Up Business! – podpora pro začínající společnosti

Rozjeďte své podnikání ve střední a východní Evropě.

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

Máte zájem o osobní pohovor zaměřený na Váš další kariérní rozvoj? Potom nás neváhejte kontaktovat!

Application form

Vyplňte tento formulář a nechejte se objevit našimi klienty!