Хедхънтинг

Хедхънтингът е специфична форма на подбор.  Въпреки че днес почти всички агенции за подбор на персонал твърдят, че извършват хедхънтинг, само малка част от тях наистина го правят. Както самото име подсказва, Хедхъндинг (от англ. ез. hunting – лов) означава „ЛОВ” на кандидати. Ако погледнете към природата, ловът означава, че ловецът избира кого да преследва. Също така значи, че преследваното животно няма представа за това (и очевидно не иска да бъде преследвано). Пренесете това в мениджмънта и ще разберете какво искаме да кажем. 

Първо, ние избираме кого искаме да преследваме за нашите клиенти. Второ, набелязаните мениджъри не знаят за това и трето „Да” голяма част от тях нямат никакви намерения да си сменят работата. Опитът ни показва, че 50% от тези, към които се обърнем, казват „Не, благодаря!”. Останалите 50% са отворени да поговорят и научат повече. Както в природата, само най-добрите ловци могат да уловят най-привлекателната плячка. Затова и името на компанията ни е TARGET Executive Search. (от англ. ез. target – цел, мишена).  

Целият този активен хедхънтинг подход е по начало различен от другите форми на подбор. Вземете за пример обява за работа в интернет. Ако се придържаме към сравнението с природата, това е като РИБОЛОВ. Хвърляте стръв в океана на интернет и трябва да чакате и да видите кой ще преплува наблизо, ще намери стръвта за примамлива и ще я захапе. В случая подборът играе пасивна роля. Разбира се, тя също води до резултати, но различни. 

В природата има още един начин за осигуряване на храна, ЗЕМЕДЕЛИЕ, разбира се. В контекста на подбора земеделието означава да работим с нашата база данни. Събрали сме кандидати и трябва да се грижим за базата данни като често я обновяваме и така можем да я претърсим и да стигнем до добри резултати.   

И трите метода са полезни и носят добри, но различни резултати. В TARGET използваме всичките заедно, като по този начин оптимизираме цялостния резултат. Ние обаче се гордеем най-вече с ловните си умения. Там се крие конкурентното ни предимство и така успяваме да впечатлим клиентите си с неочаквани и забележителни резултати. Затова трябва да изберете TARGET!