TARGET Executive Search

Ако търсите талантливи мениджъри и експерти в Централна и Източна Европа, значи сте открили точното място, истинските специалисти в т. нар. „хедхънтиг“ в Централна и Източна Европа. Мажоритарният основател и шеф на TARGET е истински пионер в Централна и Източна Европа, установява се в Унгария през 1988 г. като вероятно най-младия автрийски експатриат зад „желязната завеса“.  През 1994 г. основава TARGET Executive Search, фокусирайки се върху хедхънтинг на висши и средни управленски нива. Днес има свои офиси с местни консултанти в Австрия, България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия.  Освен това обаче TARGET извършва директен подбор в цяла Централна и Източна Европа, като например в Украйна, Грузия, Словения, Хърватска, Сърбия, Албания и т.н. Това са надеждни фирми  по света, които можем наистина да препоръчаме.  

TARGET предлага задъбочен процес на директен подбор, за да открие подходящите хора, които да постигнат целите на компанията Ви. Обстойно проучване на местния пазар, комбинирано със създаване на добра мрежа от контакти и най-вече фокусиран директен подбор, откриват възможно най-подходящите кандидати на пазара. Посредством лични интервюта, с подходяща бизнес нагласа международния ни консултантски екип подбира кандидатите, както на база професионален опит, така и спрямо техните междуличностни качества, лидерски умения и отношение.

В Централна и Източна Европа почти всяка агенция за подбор нарича себе си хедхънтинг агенция, но само ограничен брой всъщност правят хедхънтинг, като TARGET. Ние сме истински хедхънтъри. Точка. Разработили сме задълбочени способи и методи, за да представим подходящите кандидати, които често дори не си търсят нова работа.

Съвременна информационна система за управление на знанията и иновативни доклади за пазара Ви гарантират 2 резултата:

TARGET следва бутиков модел на директен управленски подбор във всяка страна, в която оперира, като по този начин оства малка и достатъчно гъвкава структура, за да се адаптира бързо спрямо нуждите на клиента. Същевременно, посредством местната мрежа в Централна и Източна Европа, TARGET е достатъчно голяма, че да гарантира хармонични международни стандарти за качество при задания, обхващащи няколко страни.

 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ЛИ СА МЕНИДЖЪРИТЕ ОТ  ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА?

През 2009 и 2015 г. TARGET Executive Search, в сътрудничество с водещи университети, публикува 2 значими проучвания. Във всяко около 1000 мениджъри-експатриати в Централна и Източна Европа (+ около 200 местни мениджъри)  бяха запитани какво е мнението им за конкурентоспособността на местните мениджъри („Конкурентноспособни ли са местните мениджъри?“). Проучванията са достъпни тук:  

CAN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN MANAGEMENT COMPETE?

 

TARGET 2015 study resultsTARGET 2009 study results