HR manažér


Office: 
Slovakia
Ref. no.: 
MT9068EV
Field: 
Human Resources
Sector: 
Automotive

Naším klientom je strojárska, technologicky zameraná výrobná spoločnosť, dodávateľ pre automobilový priemysel. Ide o etablovanú firmu lokalizovanú na západnom Slovensku, ktorá plánuje na Slovensku ďalší rozvoj. HR manažér preberie zodpovednosť za riadenie a rozvoj politiky ľudských zdrojov, bude súčasťou top manažmentu a rozhodujúcim partnerom a poradcom pre Generálneho riaditeľa, ako aj partnerom pre ostatných kolegov. Hľadáme skúseného HR lídra, ktorý zabezpečí bezproblémové fungovanie operatívnych HR činností. Zameria sa predovšetkým na strategické budovanie HR politiky firmy (navonok aj dovnútra) a zároveň zviditeľnenie spoločnosti ako kvalitného zamestnávateľa v regióne.


Náplň práce:

 • Plná zodpovednosť za HR stratégiu spoločnosti
 • Úzka spolupráca s GD a ostatnými líniovými manažérmi a celkové poradenstvo v otázkach ľudských zdrojov vo firme
 • Pozitívne zameraná interná komunikácia a  budovanie dobrých vzťahov medzi kolegami
 • Aktívne budovanie povedomia o spoločnosti prostredníctvom obchodných komôr a iných partnerstiev
 • Zodpovednosť za HR rozpočet a politiku odmeňovania
 • Vyhľadávanie a výber zamestnancov
 • Koordinácia hodnotiaceho procesu
 • Nastavovanie systému vzdelávania a participácia na vzdelávacích aktivitách
 • Koordinácia a vedenie tímu HR kolegov
 • Spolupráca s agentúrami, školami a univerzitami


Skúsenosti:

 • 10+ rokov skúseností v oblasti HR, z toho aspoň 3 roky na manažérskej pozícii
 • Znalosť výrobného prostredia a súvisiacej HR problematiky
 • Skúsenosti s prácou v medzinárodnej spoločnosti (reporting, procesy, metodika)
 • Univerzitné vzdelanie
 • Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka
 • Pozitívny, komunikatívny a otvorený manažér, ktorý pracuje systémom HR business partnerstva