Senior Accounting & Reporting Officer


Office: 
Slovakia
Ref. no.: 
MT9126ZA
Field: 
Accounting
Sector: 
FMCG

Ide o novovytvorenú pozíciu v  rastúcej pobočke medzinárodnej obchodnej spoločnosti v FMCG sektore. Bude pravou rukou Finančného manažéra a preberie zodpovednosť za oblasť účtovníctva (transakčne vykonávané prostredníctvom centra podpory v zahraničí), predovšetkým za metodiku, kontrolu správnosti, slovenské a IFRS výkazníctvo. Zároveň bude zastrešovať dane,  celkový súlad dokladov a postupov s lokálnou legislatívou a podporovať FM pri výkone controllingu. Tiež bude súčasťou lokálneho SAP implementačného tímu.

 

Zodpovedá za:

 • Metodika a kontrola správnosti účtovníctva, ktoré transakčne vykonáva podporné centrum v zahraničí. Bude tiež zodpovedať za prenos celej účtovnej agendy obchodnej spoločnosti od externej účtovnej firmy do skupinového podporného centra.
 • Mesačnú závierku
 • Štatutárne lokálne výkazníctvo a skupinový reporting v súlade s IFRS (daň, štatistiky, iné)
 • Bankové transakcie
 • Dokumentáciu spoločnosti, archiváciu, doklady súvisiace so zasadnutím a rozhodnutiami vedenia
 • Podporuje FM pri plánovaní a controllingu

 

Požiadavky:

 • Minimálne 3 roky skúsenosti v podobnej pozícii (Chief Accountant, Finančný manažér v menšej obchodnej spoločnosti, Senior Accountant, Financial Auditor)
 • Výborná znalosť komplexnej účtovnej problematiky v rámci obchodnej spoločnosti
 • Znalosť lokálnych a medzinárodných účtovných a reportingových štandardov
 • Výhodou je predchádzajúca pracovná skúsenosť v FMCG alebo v retaile
 • Konštruktívny, otvorený a zorganizovaný človek, so schopnosťami adaptácie na rýchle pracovné tempo
 • Tímový hráč, ktorému vyhovuje náročné, ale veľmi priateľské multikultúrne prostredie
 • VŠ vzdelanie
 • MS Office; znalosť práce v SAP výhodou
 • Výborná znalosť anglického jazyka.